Oddział PZHGP 0452 Mińsk Mazowiecki

Wróć do poprzedniej strony...

Zarząd i Komisje


Zarząd Oddziału

Prezes :  Dariusz Dębski   tel. 515 085 821

V-Ce Ds Lotowych: Paweł Lipiński tel. 510 683 224   

V-Ce Ds Finansowych: Mariusz Stefaniuk tel.660 789 376

V-Ce Ds Gospodarczych: Paweł Abramowski tel. 604 310 308

Sekretarz: Jacek Pazio tel. 663 300 809

Członek:

- Wojciech Andrasik 

-  Wojciech Roś  

-  Mateusz  Perzanowski                                                                                                                       

Adres do korespondencji :   Oddział 0452 Mińsk Mazowiecki

                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:Łukasz  Jackiewicz tel.  502 332 417

Zastępca: Krzysztof Malinowski

Sekretarz: Grzegorz  Wojdyna

Członek:  Arkadiusz  Kępka

Członek:  Sławomir Raciborski


Komisja Dyscyplinarna

Przewodniczący:  Damian Słowik  tel. 695 445 145

Zastępca:  Wojciech  Patocki      

Sekretarz:  Mariusz  Kowalczyk

Członek:  Bartosz  Rosochacki 

 


ZARZĄD SEKCJI CEGŁÓW

Prezes:   Stefaniuk Mariusz tel. 660 789 376

Sekretarz :  Kozicki Paweł  tel. 695 841 194

Skarbnik:   Dębski Dariusz  tel. 515 085 821


ZARZĄD SEKCJI MIŃSK MAZOWIECKI

Prezes: Andarasik Wojciech       tel.604 757 545

Sekretarz :   Wojdyga Andrzej     tel. 606 316 520

Skarbnik: Perzanowski Mateusz    tel. 789 496 265


ZARZĄD SEKCJI STANISŁAWÓW

Prezes:  Słowik Damian   tel. 695 445 145

Sekretarz : Wojdyna Grzegorz   tel. 503 638 353

Skarbnik: Kowalczyk Mariusz   tel. 798 352 168


ZARZĄD SEKCJI STOCZEK ŁUKOWSKI

Prezes       Andrzej  Wątroba   tel. 500 232 534

Skarbnik   Jarosław  Wardak    tel. 502 320 386

Sekretarz Rafał Basek tel. 506 500 867


ZARZĄD SEKCJI HALINÓW

Prezes      Roś Wojciech        tel. 504 311 710

Skarbnik   Gomulski Leszek   tel. 509 292 876

Sekretarz  Pazio Jacek           tel. 663 300 809