Oddział PZHGP 0452 Mińsk Mazowiecki

Wróć do poprzedniej strony...

Zarząd i Komisje


Zarząd Oddziału

Prezes :  Dariusz Dębski     tel. 515 085 821

V-Ce Ds Lotowych: Paweł  Lipiński   tel. 510 683 224   

V-Ce Ds Finansowych: Mariusz  Stefaniuk   tel.  660 789 376

V-Ce Ds Gospodarczych: Paweł Abramowski tel. 604 310 308

Sekretarz: Dariusz  Ruta    tel.  503 976 261  

Członek: Wojciech Andrasik     Marek Przybylski      Mateusz  Perzanowski                                                                                                                                                                                                                                                     Adres do korespondencji :   Oddział 0452 Mińsk Mazowiecki                                                                                                                                                                                                                                                                         Dariusz   Ruta             Choszczówka  Stojecka  42

     05-300     Mińsk   Mazowiecki                                                                                                             


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:  Łukasz  Jackiewicz   tel.  502 332 417

Zastępca: Krzysztof Malinowski

Sekretarz: Grzegorz  Wojdyna

Członek:  Arkadiusz  Kępka

Członek:  Sławomir Raciborski


Komisja Dyscyplinarna

Przewodniczący:  Damian Słowik  tel. 695 445 145

Zastępca:  Wojciech  Patocki      

Sekretarz:  Mariusz  Kowalczyk

Członek:  Bartosz  Rosochacki 

 


ZARZĄD SEKCJI CEGŁÓW

Prezes:              Ośko Hubert   tel. 668 274 335

Sekretarz :         Kozicki Paweł  tel. 695 841 194

Skarbnik:           Dębski Dariusz  tel. 515 085 821


ZARZĄD SEKCJI MIŃSK MAZOWIECKI

Prezes:              Andarasik Wojciech       tel.604 757 545

Sekretarz :         Wojdyga Andrzej           tel. 606 316 520

Skarbnik:           Perzanowski Mateusz    tel. 789 496 265


ZARZĄD SEKCJI STANISŁAWÓW

Prezes:              Słowik Damian   tel. 695 445 145

Sekretarz :         Wojdyna Grzegorz   tel. 503 638 353

Skarbnik:           Kowalczyk Mariusz   tel. 798 352 168